ДФЗ обяви първо класиране по мярките на Националната Пчеларска Програма - Пчели.бг - Новинарски пчеларски портал

ДФЗ обяви първо класиране по мярките на Националната Пчеларска Програма

ДФЗ обяви първо класиране по мярките на Националната Пчеларска Програма

ДФЗ обяви резултатите от първото класиране по Дейности 1, 2 и 3 на Националната Пчеларска Програма. Най-ниска успеваемост има по Дейност 1 – закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или увеличение на пчелина с 36% класирани заявления. Класирането е извършено на база на критериите за оценка, определени в Наредба №15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. Окончателните резултати ще бъдат обявени във второ класиране. На всички класирани до момента пчелари ще бъде предложено подписване на договор по подадените от тях заявления в областните дирекции на ДФ “Земеделие”.

NPP2017

 

Списък с класираните пчелари можете на намерите в сайта на ДФЗ или да изтеглите директно от линковете по-долу:

Партньори