3-годишната програма по пчеларство 2014-2016 бе обсъдена в Министерството на земеделието и храните

3-годишната програма по пчеларство 2014-2016 бе обсъдена в Министерството на земеделието и храните

3-годишната програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена в МЗХ. Разгледани са основните изисквания по отделните мерки от програмата. Обсъдени са и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.

През следващата седмица ще се проведе последно, заключително заседание на комисията, след което крайният текст на тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. да бъде изпратен в Европейската комисия за одобрение.

В работната група участие взеха представители от неправителствения сектор, експерти от Българска агенция по безопасност на храните, от Държавен фонд „Земеделие” и от Министерство на земеделието и храните.

Източник: mzh.government.bg

Партньори