Календарен справочник

 • Работа на пчелина и грижа за пчелите през месец март

  07.март.2013 (0)

  Работа на пчелина и грижа за пчелите през месец март
  Ако през февруари не сме извършили първия осведомителен пролетен преглед, поради студеното време, това трябва обезателно да стане в началото на март, като неблагополучията веднага се отстраняват. Пчелните семейства се осигуряват с храна, а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по-късно…
 • Присъединяване на пчелни семейства и придаване на майки с нуклеус

  07.март.2013 (0)

  Присъединяване на пчелни семейства и придаване на майки с нуклеус
  Придаване на майки с нуклеус и присъединяване на осиротели семейства. В зимно и пролетно време, най-често осиротяват семейства, зазимени със стари и изтощени майки, както и тези с лошокачествена храна и страдащите от диария и нозематоза. Майката може да загине, ако е заболяла от меланоза или п…
 • Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?

  07.март.2013 (1)

  Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?
  В пчелните семейства, които останат продължително време без майка или без открито пило или маточник, част от пчелите стават физиологични търтовки и започват да снасят неоплодени яйца. Макар, че една пчела търтовка снася през живота си до 20 – 30 яйца, снесените яйца в търтовъчното семейство са много…
 • Бяла акация – първа главна паша

  05.март.2013 (0)

  Бяла акация – първа главна паша
  При първата главна паша, пчелите, при добри грижи на пчеларя, достигат своето максимално развитие. Приблизително 1 седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят на спокойствие. Нужно им е време да се ориентират и да се приготвят за началото на масовият медобер. Основе…
 • Март – първи основен преглед на пчелното семейство

  28.февруари.2013 (0)

  Март – първи основен преглед на пчелното семейство
  Това е най-важното мероприятие, което ще ръководи пчеларя до главната паша. По тази причина трябва да се направи най-щателен преглед и всичко, което се констатира, подробно да се отбележи в дневника, като за спешните мероприятия се определи срок. Неотложните (жизнено важни) мероприятия се извършват …
 • Грижи за пчелите през ранна пролет

  28.февруари.2013 (0)

  Грижи за пчелите през ранна пролет
  В зависимост от времето запасените с достатъчно храна и необезпокоявани семейства започват да отглеждат пило от средата на януари. Ускореното развитие е започнало; то постепенно довежда до увеличаване на броя на пчелите-работнички, а следователно и до засилване на семейството. Ларвите от първите …