Медоносни растения, специално засети за пчели

 • Памук (Gossypium)

  29.септември.2014 (0)

  Памук (Gossypium)
  Едногодишно тревисто растение с разклонени стъбла и височина 70-200 см. Листата са последователни, 3- 5-делни. Цветовете са едри, с двойни чашки, кремаво-жълти, с петолистни венчета и многобройни тичинки. В края на цъфтежа променят окраската си в розово или светловиолетово. Плодовете са големи, сфер…
 • Обикновено усойниче (Echium vulgare)

  29.септември.2014 (0)

  Обикновено усойниче (Echium vulgare)
  Двугодишно растение, с 30-90 см. височина. Стъблото е изправено, цялото растение е покрито с власинки. Листата са копиевидни, приседнали, с дължина 5-10 см. Цветовете са малки и красиви, ярко сини, с формата на камбанки, събрани в класовидни съцветия. Плодовете са кафяви ядки. Цъфти от юни до сеп…
 • Лечебна маточина (Melissa officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебна маточина (Melissa officinalis)
  Многогодишно, тревисто, етерично-маслено растение, високо 45-90 см., с приятен, лимонов аромат, привличащ пчелите. Стъблата са четириръбести и разклонени. Листата са срещуположни, яйцевидни, силно назъбени и мъхести. Цветчетата са двуустни, бели, чашката е във вид на камбанка. Плодът представлява че…
 • Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебна динка (Sanguisorba officinalis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 20-80 см. Стъблата са предимно единични, в горната част малко разклонени, гладки и кухи. Приземните листа са големи, текоперести, с 7-25 назъбени, синкави отдолу листчета, в горната част листата са по-малки, без дръжки. Цветовете са малки, тъмно-, почти чер…
 • Риган (Origanum vulgare)

  29.септември.2014 (0)

  Риган (Origanum vulgare)
  Многогодишно, тревисто, медоносно и етерично-маслено растение, с височина 30-60 см. Стъблата са изправени, четириръбести, червеникави, разклонени в горната част, мъхести. Листата са на дълги дръжки, срещуположни, продълговато-яйцевидни, целокрайни. Цветовете са малки, светлопурпурни или лилаво-розов…