Медоносни горски храсти

 • Зърника (Rhamnus cathartiса)

  20.септември.2014 (0)

  Зърника (Rhamnus cathartiса)
  Бодлив храст или неголямо дърво с височина 2-8 метра, с крив ствол, покрит с почти черна, грапава кора. Клоните са срещуположни и често завършват с тръни. Листата са срещуположни, на плодните клони са събрани на снопчета. Отгоре са ярко зелени, по-светли отдолу, различни по форма – от елипсовидни до…
 • Шипка (Rosa canina)

  20.септември.2014 (0)

  Шипка (Rosa canina)
  Храст от семейство розоцветни, достигащ височина 1,5-3 метра, с извити клонки със зелена или червеникаво-кафява кора. Бодливите шипове са твърди, с плоска, широка основа и сърповидно извити, на основните стъбла са редки, а на цъфтящите – многобройни. Листата са с дължина 7-9 см., мъхести отдолу по с…
 • Трънка (Prunus spinosa)

  20.септември.2014 (0)

  Трънка (Prunus spinosa)
  Разклонен, бодлив храст, с височина 1,5-4 метра, с елипсовидни, назъбени листа. Цветовете са бели, с пет венчелистчета и много тичинки. Плодовете са черни със синкав оттенък, сладко-кисели, стипчиви, с костилка. Расте по краищата на горите, сред храсти, по склонове, отглежда се и в градините. Вре…
 • Люляк (Syringa vulgaris)

  20.септември.2014 (0)

  Люляк (Syringa vulgaris)
  Разпространен декоративен храст с височина 2-8 метра, със сърцевидни листа и виолетови или бели малки ароматни цветчета, събрани в пирамидални съцветия. Среща се в паркове и градини. Цъфти през първата половина на юни. Цветчетата отделят много нектар. Въпреки това, тяхната структура – своеобразна…
 • Малина (Rubus idaeus)

  20.септември.2014 (0)

  Малина (Rubus idaeus)
  Храст от семейство розоцветни, с многогодишно коренище и прави, цилиндрични стъбла, с височина 50-200 см. През първата година клонките са зелени, мъхести, с шипчета. През втората година се вдървеняват, губят шиповете си, цъфтят, дават плод и след това изсъхват, а от коренищата израстват нови издънки…
 • Лешник (Соrуlus avellana)

  20.септември.2014 (0)

  Лешник (Соrуlus avellana)
  Голям храст с разклонени стъбла, покрити с кафява кора, с височина 2-7 метра. Листата са последователни, мъхести и големи, овални, назъбени по краищата. Мъжките цветове са провиснали многоцветни реси, женските са разположени по две в малки чашковидни образувания. Плодовете са едносеменни ядки с плът…
 • Червена калина (Viburnum opulus)

  20.септември.2014 (0)

  Червена калина (Viburnum opulus)
  Храст с височина до 3 метра и кафеникава кора. Клонките, долната повърхност на листата и дръжките са сиви. Листата са срещуположни, три- и пет-листни, едроназъбени, почти гладки, а отдолу мъхести. Цветовете са бели, петолистни, събрани в щитовидни съцветия, като крайните цветчета в съцветието са зна…