Медоносни горски тревни и храстовидни растения

 • Живениче (Scrophularia nodosa)

  29.септември.2014 (0)

  Живениче (Scrophularia nodosa)
  Многогодишно, отровно, тревисто растение, с височина 30-150 см. Стъблото е право и четвъртито. Коренището образува грудки. Листата са срещуположни, продълговато-яйцевидни, остри, назъбени, с дължина 5-17 см. Цветовете са малки, червеникаво-кафяви, събрани в продълговато съцветие. Растението е широко…
 • Боровинка черна (Vaccinium myrtillus)

  20.септември.2014 (0)

  Боровинка черна (Vaccinium myrtillus)
  Нискорастящ, разклонен храст, с височина 15-40 см. Подземни филизи се разклоняват в почвата в радиус 1-2 метра, като от едно растение, образуват много храсти на различна възраст. Стъблата са изправени, зелени, сивкави в основата. Листата са малки, тънки, продълговати, лъскави, светлозелени, с дължин…
 • Мащерка (Thymus serpyllum)

  20.септември.2014 (0)

  Мащерка (Thymus serpyllum)
  Многогодишно, много ароматно тревисто растение или полухраст, с височина 8-15 см. Стъблата са разклонени, пълзящи, червеникаво-кафяви, вдървесинени в основата. Листата са противоположни, елипсовидни, по ръба предимно в основата дългоресничести, с точковидни жлези.  Цветовете са малки, двуусти, розов…
 • Седмолист (Aegopodium podagraria)

  20.септември.2014 (0)

  Седмолист (Aegopodium podagraria)
  Многогодишно, тревисто растение, с височина 60-100 см. Листата му са 7 делни (могат да бъдат с 3 или 9 дяла), тъмнозелени, със заострени, назъбени листчета. Цветчетата са малки, бели, събрани в многолъчеви чадърообразни съцветия. Расте покрай гори, в паркове и градини. В горите често образува гъсти …
 • Медуница (Pulmonaria obscura)

  20.септември.2014 (0)

  Медуница (Pulmonaria obscura)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 20-30 см. Листата са тъмнозелени, продълговато-яйцевидни, стеснени в основата и заострени на върха. Венчето е с формата на фунийка, в началото на цъфтежа е розово-червено, а след това червено-виолетово. Плодовете са две малки, гладки ядки. Заради богатата с…
 • Горска ягода (Fragaria vesca)

  20.септември.2014 (0)

  Горска ягода (Fragaria vesca)
  Многогодишно тревисто растение с пълзящи стъбла, които се окореняват на възлите. Стъблата са изправени, високи 5-20 см., с власинки. Листата имат дълги мъхести дръжки и се състоят от три яйцевидни, назъбени листчета. Цветовете са бели, събрани в щитовидно съцветие. Плодовете са с формата на лешник, …
 • Пищялка (Angelica sylvestris)

  20.септември.2014 (0)

  Пищялка (Angelica sylvestris)
  Многогодишно, понякога двугодишно растение. Стволът е с куха вътрешност, набразден, с височина 70-120 см. Листата са големи, двойно или тройно пересто разделени. Широко разпространено растение. Цъфти през юни – юли, в продължение на 25-30 дни. Съцветието е сложен сенник, цветчетата са малки, жълт…