Медоносни горски тревни и храстовидни растения

 • Обикновено кървавиче(Polygonum bistorta)

  20.септември.2014 (0)

  Обикновено кървавиче(Polygonum bistorta)
  Многогодишно тревисто растение, образуващо дебело, змиевидно извито коренище, до 1-1,5 см. в диаметър. Стъблото е право, разширено при възлите, с височина 0,3-1 метър. Приземните листа са големи, продълговато-ланцетни, а горните са малки, приседнали, обхващащи стъблото. Цветовете са малки, розови, с…
 • Боровинка синя (Vaccinium uliginosum)

  20.септември.2014 (0)

  Боровинка синя (Vaccinium uliginosum)
  Широколистен храст с височина 30-120 см. Листата са елипсовидни, тъмнозелени отгоре и синьо-зелени отдолу. Цветовете са дребни, бледорозови, разположени по едно-две на върховете на къси клонки. Плодовете са овални, синьо-черни, със кисело-сладникав вкус. Разпространена е във високопланински борови г…
 • Горски здравец (Geranium sylvaticum)

  20.септември.2014 (0)

  Горски здравец (Geranium sylvaticum)
  Многогодишно растение със силно развито коренище. Стъблата са прави, 20-80 см. високи, в горната си част се разклоняват. Приосновните листа са с дълги дръжки, едри, разчленени, едроназъбени. Цветовете са с двоен околоцветник, събрани в чадъровидни съцветия, рядко единични. Венчетата са светловиолето…
 • Калуна (Calluna vulgaris)

  20.септември.2014 (0)

  Калуна (Calluna vulgaris)
  Вечнозелен, многогодишен, силно разклонен храст с височина 30-100 см. Листата са малки, къси, без дръжки, линейно-ланцетни, керемидообразно разположени едно върху друго. Цветовете са малки, с форма на камбанки, лилаво-розови, разположени в едностранни съцветия. Плодът е овална многосеменна кутийка. …
 • Водна детелина (Menyanthes trifoliata)

  20.септември.2014 (0)

  Водна детелина (Menyanthes trifoliata)
  Многогодишно блатно тревисто растение с дълго, пълзящо, начленено коренище, дебело 1-1,5 см. Цветоносното безлистно стъбло е високо 20-35 см. Листата са целокрайни, с дължина 3-15 см, и 1,5-7 см. широчина, с дълги дръжки. Цветовете са с формата на камбанки, бледорозови, събрани в гроздовидно съцвети…
 • Ранилист (Betonica officinalis)

  20.септември.2014 (0)

  Ранилист (Betonica officinalis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 30-90 см. Стъблата са прави, четириръбести и мъхести. Листата са срещуположни, продълговати, леко мъхести. Цветовете са светловиолетови, събрани в класовидно съцветие. Плодовете – четири ядки, лежащи на дъното на чашката. Цъфти от юни до септември. Има д…
 • Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)

  20.септември.2014 (0)

  Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)
  Малък, вечнозелен храст, с височина 5-20 см. Листата са кожести, обратно-яйцевидни, тъмнозелени и гладки отгоре, а отдолу с тъмни точици. Цветчетата са бели с розов оттенък, събрани в чепки в краищата на клонките. Плодовете са кръгли, отначало бледозелени, а след узряване – червени. Цъфти в края …

Партньори