Ливадни медоносни растения

 • Ливадно секирче (Lathyrus pratensis)

  20.септември.2014 (0)

  Ливадно секирче (Lathyrus pratensis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина от 30-100 см. Стъблата са високи, пълзящи. Листата са чифтоперести, копиевидни, с разклонено мустаче от горната двойка листа, с едри, яйцевидно-ланцетни прилистници. Цветовете са жълти, пеперудоцветни. Плодовете са продълговати бобчета, узрелите са с черен …
 • Кимион (Carum carvi)

  20.септември.2014 (0)

  Кимион (Carum carvi)
  Двугодишно, тревисто растение, с прави, силно разклонени в горната част стъбла, с  височина до 80 см. Всяко разклонение завършва със съцветие. Коренът е голям, месест, вретенообразен, слабо разклонен. Стъблата са гладки, леко ръбести, обли и кухи. При узряване на плодовете, стъблата покафеняват и из…
 • Черен оман (Symphytum officinale)

  20.септември.2014 (0)

  Черен оман (Symphytum officinale)
  Многогодишно, тревисто, отровно растение, с височина 60-90 см., с разклонени, изправени стъбла. Листата са последователни, големи, грапави, продълговато-копиевидни. Цветовете са малки, тръбесто звънчевидни, пурпурно-виолетови, събрани в спирално завити съцветия. Плодовете са едри, черни, лъскави ядк…
 • Глухарче (Taraxacum officinale)

  20.септември.2014 (0)

  Глухарче (Taraxacum officinale)
  Разпространено, многогодишно, тревисто растение, с височина до 40 см., с месест, слабо разклонен корен. В основата се развива розетка от листа, продълговати, обратнояйцевидни, неправилно нарязани. Цветното стъбло е безлистно, кухо, високо 10-30 см., на върха на което има едра цветна кошничка, състоя…
 • Обикновен звездан (Lotus corniculatus)

  20.септември.2014 (0)

  Обикновен звездан (Lotus corniculatus)
  Многогодишно тревисто растение от семейство бобови. Има развита коренова система и многобройни, дъгообразни, приповдигащи се стъбла с височина 30-70 см. Листата са малки, съставени са от по 5 обратнояйцевидни листчета с прилистници. Цветовете са двуполови, с двоен околоцветник, събрани по 6-7 в съцв…
 • Червена (ливадна) детелина (Trifolium pratense)

  20.септември.2014 (0)

  Червена (ливадна) детелина (Trifolium pratense)
  Двугодишни или многогодишно тревисто растение, с височина 15-60 см., със сложни, тройни листа от елипсовидни листчета, със светли ивици и широки, триъгълни прилистници. Цветчетата са малки, събрани в сферични лилаво-червени съцветия. Цъфти през юни – юли, 30-45 дни. Пчелите обичат да събират праш…
 • Хибридна детелина (Trifolium hybridum)

  20.септември.2014 (0)

  Хибридна детелина (Trifolium hybridum)
  Многогодишно, тревисто растение, с височина 30-80 см., с повдигнат ствол. Листата са сложни, тройни, с ромбоидно-елипсовидни листчета и копиевидни, заострени прилистници. Цветните главички са сферични, розово-бели, ароматни. Широко разпространена е, и е по-продуктивно, надеждно и силно медоносно рас…

Партньори