Ливадни медоносни растения

 • Бяла детелина (Trifolium repens)

  20.септември.2014 (0)

  Бяла детелина (Trifolium repens)
  Многогодишно, тревисто, много разпространено растение, с пълзящи, вкореняващи се стъбла, високи 10-25 см. Листата са сложни, тройни, с обратно яйцевидни листчета. Малките цветчета са събрани в съцветия като сферични, бели главички. Разпространена е по пасища, изоставени обработваеми земи и ливади, п…
 • Жълт кантарион (Hypericum Perforatum)

  20.септември.2014 (0)

  Жълт кантарион (Hypericum Perforatum)
  Многогодишно, тревисто растение, с тънко, разклонено коренище, от което ежегодно израстват по няколко прави, гладки стъбла, с два надлъжни ръба и много разклонения, с височина 40-80 см. Листата са срещуположни, без дръжки, продълговато-овални, целокрайни, с дължина до 3 см. Цветовете са правилни, до…
 • Ливаден (син) здравец (Geranium pratense)

  20.септември.2014 (0)

  Ливаден (син) здравец (Geranium pratense)
  Многогодишно, тревисто растение с височина 20-60 см., с противоположни, нарязани листа. Цветовете са пурпурно-виолетови, петолистни, с десет тичинки, събрани в съцветия, рядко единични. Всички части на растението имат аромат на етерични масла. Цъфти през юни-август (50-60 дни). Медопродуктивностт…
 • Ливадна метличина (Centaurea jacea)

  20.септември.2014 (0)

  Ливадна метличина (Centaurea jacea)
  Многогодишно, тревисто растение, с височина 30-100 см., с право, разклонено, оребрено стъбло. Долните листа са копиевидни, вдлъбнато нарязани, нагоре по стъблото са без дръжки, линейно-копиевидни, мъхести. Цветните кошнички са с диаметър 1-2 см. Цветовете са виолетово-пурпурни или виолетово-розови, …
 • Лечебна ружа (Alhtaea oficinalis)

  20.септември.2014 (0)

  Лечебна ружа (Alhtaea oficinalis)
  Многогодишно, тревисто растение, с право просто или разклонено стъбло, с височина 0,6-1,5 м. Коренището е жълто-кафяво, разклонено. Листата са с дръжки, сиво-зелени, ниско долу са широки, яйцевидни, закръглени, а горните са продълговато яйцевидни, три- петделни, назъбени. Цветовете са бледорозови, п…