Полски медоносни растения

 • Лечебен исоп (Hyssopus officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебен исоп (Hyssopus officinalis)
  Многогодишно, тревисто, етеричномаслено растение, с височина 30-50 см. Стъблата са изправени, четириъгълни, разклонени, в основата вдървесевени. Листата са противоположни, малки, линейно-ланцетни, с леко обърнати надолу ръбове. Цветовете са двуусти, тъмносини, рядко виолетови. Чашката е тръбесто звъ…
 • Цикория (Cichorium intybus)

  20.септември.2014 (0)

  Цикория (Cichorium intybus)
  Многогодишно, тревисто растение, с височина 30-120 см., с месести, вретеновидни корени. Стъблата са прави, разклонени. Приземните листа са назъбени, пересто нарязани, с власинки и цветна основна жилка. Стъблените листа са копиевидни, назъбени, стъблообхващащи. Цветовете са двуполови, светлосини, ези…
 • Слънчоглед (Helianthus annuus)

  20.септември.2014 (0)

  Слънчоглед (Helianthus annuus)
  Едногодишна култура от сем. сложноцветни. Образува дебело стъбло, с височина до 2-3 метра. Листата са с дълги дръжки, едри, с дължина 35-40 см., долните са срещуположни, а горните – приседнали. Съцветието представлява многоцветна кошничка с диаметър 30-40 см., с обвивка по краищата. Цветчетата са ра…
 • Люцерна (Medicago sativa)

  20.септември.2014 (0)

  Люцерна (Medicago sativa)
  Многогодишно тревисто растение с изправени, разклонени стъбла и височина 30-90 см. Листата са сложни, тройни, с елипсовидни и продълговати листчета. Цветчетата са синьо-виолетови, пеперудоцветни. Плодовете са спираловидно извити бобови шушулки. Отглежда се като фуражна култура. Цъфти през юни – ю…
 • Царевица (Zea mays)

  20.септември.2014 (0)

  Царевица (Zea mays)
  Едногодишно, еднополово, еднодомно растение, с височина 2-3 метра. Листата са широки, дълги, влакнести, мъхести от горната страна, а отдолу – гладки. Многобройните мъжки тичинки са събрани в разклонени метлички на върха на стъблото, а женските в съцветия, обвити в няколко листа. От тази листна обвив…
 • Кориандър (Соriandrum sativum)

  20.септември.2014 (0)

  Кориандър (Соriandrum sativum)
  Едногодишно, тревисто растение с височина 170 см. Кореновата система се състои от един основен, тънък, вретенообразен корен и гъста мрежа странични корени. Стъблото е право тънкоребрено, зелено, при рядка околна растителност силно разклонено, понякога от самата основа. Централното стъбло и всяко раз…
 • Пъпеш (Cucumis melo)

  20.септември.2014 (0)

  Пъпеш (Cucumis melo)
  Едногодишно, еднодомно растение от сем. тиквови, с височина (дължина) 1-3 метра. Стъблата са пълзящи, вкореняващи се, с мустачки. Листата са големи, сърцевидни, цели или петделни. Цветовете са бледожълти, с дълбоки, петолистни венчета. Плодовете са едри и ароматни, с бяла, зеленикава или оранжева въ…