Всестранно разпространени медоносни растения

 • Мъртва коприва (Lamium album)

  29.септември.2014 (0)

  Мъртва коприва (Lamium album)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 25-80 см. Листата са срещуположни, сърцевидни, мъхести, силно назъбени, на дълги дръжки. Напомнят на листата на обикновената коприва, но не причиняват жилене. Цветовете са големи, двуустни, бели, мъхести, дълги 2-2,5 мм. Разположени са в пазвите на листата …
 • Горски конски босилек (Salvia nemorosa)

  29.септември.2014 (0)

  Горски конски босилек (Salvia nemorosa)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 30-60 см., с четириъгълни изправени стъбла. Листата са срещуположни, продълговато-ланцетни, назъбени, релефни, със силен аромат. Цветовете са двуустни, синьо-виолетови. Плодовете са 4 черно-кафяви орехчета. Цъфти от юни до август, в продължение на 45-60 …
 • Прав чистец (Stachys recta)

  29.септември.2014 (0)

  Прав чистец (Stachys recta)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 30-60 см. и четириъгълни стъбла. Листата са срещуположни, продълговато-ланцетни. Цветовете са двуустни, кремави с лилави капки, събрани в съцветие. Цъфти през юни – август. Медопродуктивността е 110-120 кг. от 1 хектар растения. Наименованието на билк…
 • Магарешки бодил (Carduus crispus)

  29.септември.2014 (0)

  Магарешки бодил (Carduus crispus)
  Двугодишно растение, високо 30-90 см. Стъблата са прави, разклонени, покрити с бодли. Листата са перестонарязани и бодливи. Магарешкият бодил е широко разпространен – среща се като плевел по сметищата и около жилищата, по пасищата, нивите и градините. Цъфти от юни до есента. Цветните кошнички са …
 • Мента (Mentha arvensis)

  29.септември.2014 (0)

  Мента (Mentha arvensis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина от 15 до 50 см. Коренището е пълзящо и от него израстват много издънки. Стъблата са прости или разклонени, четириъгълни. Листата са срещуположни, яйцевидно-ланцетни, остри, назъбени, често мъхести. Цветчетата са малки, розово-виолетови, събрани в гъсти, сфе…
 • Подбел (Tussilago farfara)

  29.септември.2014 (0)

  Подбел (Tussilago farfara)
  Многогодишно тревисто растение, с разклонено, пълзящо, подземно коренище, от което в ранна пролет израстват къси цветоносни стъбла, носещи по една цветна кошничка, състояща се от жълти, езичести и тръбести цветчета. Семената са дълги около 3,5-4 мм., с хвърчилка от бели власинки. След цъфтежа се раз…
 • Репей (Arctium)

  29.септември.2014 (0)

  Репей (Arctium)
  Двугодишно растение с височина 60-180 см. Листата са едри, сивкаво-мъхести от долната страна. През първата година, растението развива само корен и листна розетка, а на втората – стъбла, цветове и плодове. Цветните кошнички са почти сферични, разположени на върха на стъблото в щитовидно съцветие. …