Всестранно разпространени медоносни растения

 • Обикновена луличка (Linaria vulgaris)

  29.септември.2014 (0)

  Обикновена луличка (Linaria vulgaris)
  Многогодишно, тревисто растение, с прости или разклонени стъбла, с височина 30-9 см. Листата са многобройни, последователни, приседнали, линейно-ланцетни. Цветовете са неправилни, двуустни, с дълга заострена шпора в основата, лимоненожълти, с оранжево петно на изпъкналата част на долната устна. Събр…
 • Комунига бяла (Melilotus albus)

  29.септември.2014 (0)

  Комунига бяла (Melilotus albus)
  Едногодишно тревисто растение, с високи стъбла - 30-150 см. Листата са сложни, триделни, с продълговато-ланцетни листчета и тънки прилистници. Цветовете са малки, бели, пеперудоцветни, събрани в дълги, гроздовидни съцветия. Растението има солено-горчив вкус, а ароматът му се дължи на веществото кума…
 • Птича глушина (Vicia cracca)

  29.септември.2014 (0)

  Птича глушина (Vicia cracca)
  Многогодишно, тревисто, гладко или леко мъхесто растение, с височина 30-150 см., с пълзящо, наребрено стъбло. Стъблата завършват с разклонени мустачки, с помощта на които се задържат на различни опори и стоят в изправено положение. Листата са сложни, чифтоперести, с 5-12 двойки листчета, с до 3 см. …
 • Синя метличина (Centaurea cyanus)

  29.септември.2014 (0)

  Синя метличина (Centaurea cyanus)
  Едногодишно или двугодишно тревисто растение, със сивкави, влакнести, разклонени стъбла, с височина 30-80 см. Листата са линейно-ланцетни, долните са с дълги дръжки. Цветните кошнички са единични, по върховете на стъблата, състоят се от тъмносини, фуниевидни, крайни и виолетови тръбести средни цветч…
 • Лечебна валериана (Valeriana officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебна валериана (Valeriana officinalis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 120-180 см., вертикално късо коренище и многобройни, подземни издънки. Стъблата за изправени, цилиндрични, кухи, надлъжно наребрени. Листата са срещуположни, понякога последователни, най-ниските и средните – на дълги дръжки, горните приседнали, текоперести.…
 • Паламида (Cirsium arvense)

  29.септември.2014 (0)

  Паламида (Cirsium arvense)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 60-120 см. Стъблото е разклонено, листата са продълговато - ланцетни, нарязани и бодливи. Яйцевидните цветни кошнички са ароматни, с виолетово-розови тръбести цветчета, събрани в съцветие като метлица. Коренищата дават много нови издънки. Цъфти през юли.…