Общи

 • Голямата значимост на опрашването от пчелите

  02.март.2015 (0)

  Голямата значимост на опрашването от пчелите
  Пчелите играят важна и незаменима роля като опрашители в околната среда. Освен предоставянето на мед, прашец, восък и други ценни пчелни продукти, от решаващо значение е пчелното опрашване, благодарение на което, на нашата трапеза присъстват четири от пет храни, които употребяваме – маслодайни семен…
 • История на българското пчеларство

  29.март.2013 (0)

  История на българското пчеларство
  В България пчеларството е традиционно занимание във всички области на страната. По исторически данни, пчеларството се е развивало по нашите земи още преди основаването на българската държава през 681 г. Славянските племена в началото събирали мед от диви пчели. По-късно се научили да ги отглеждат в …
 • Опрашването от пчелите

  05.март.2013 (0)

  Опрашването от пчелите
  Опрашване. В еволюцията, появата на пчелите е свързана с появата на цветните растения. Те започват отделянето на нектар, който служи за примамка на насекомите, които се хранят с него. Привлечени от храната, насекомите опрашват растенията (способстват размножителният им процес), влизайки в контакт с…
 • Отворени прелки – разлика в топлообмена

  04.март.2013 (0)

  Отворени прелки – разлика в топлообмена
  Прилетният отвор освен неговото основно предназначение – за преминаването на пчелите – се асоциира с аерационен отвор в стена, който обезпечава вентилация на гнездото и отделянето на продуктите на метаболизма, и на първо място водните пари. Основавайки се на това предположение, редица автори препоръ…
 • Защо пчелите са зли?

  04.март.2013 (0)

  Защо пчелите са зли?
  Основната маса от пчеларите са склонни да твърдят, че агресивността и злобливостта на пчелите зависят изключително от породата. Тогава възниква въпроса: „Защо при отглеждане на една и съща порода на два пчелина, на единия стопанинът работи без предпазна мрежа, а към семействата на другия е невъзможн…
 • История на пчеларството

  05.февруари.2013 (0)

  История на пчеларството
  История на пчеларството, пчелите и пчеларите. Пчеларството е един от най-древните занаяти на човека. Далечните ни предци са добивал мед от хралупи и пещери, в които са живеели пчелите. Археологични доказателства за това са скални рисунки, открити от 7000 г.пр.н.е. в Анадол. Тези и други историчес…