За начинаещи

 • Забравят ли роящите се пчели мястото на семейството, от което са излетели?

  01.октомври.2014 (1)

  Забравят ли роящите се пчели мястото на семейството, от което са излетели?
  Почти безпогрешното откриване на собствения кошер сред много други, свидетелства за достатъчно добре развита памет при медоносните пчели. Тъй като пчелите използват далечни и близки ориентири, запомнят цвета и формата на кошера, при пчелите се изработва рефлекс за местоположението на гнездото още сл…
 • Главна паша – подготовка на пчелните семейства

  02.април.2013 (0)

  Главна паша – подготовка на пчелните семейства
  Подготовката на пчелните семейства за главната паша е продължение на пролетните грижи за пчелите. Тя включва три основни мероприятия: осигуряване на площи за снасяне на майката, използване на восъкоотделянето и запазване работното състояние на пчелите до пашата. Със затоплянето на времето започва…
 • Правила и техники за работа на пчелина

  06.март.2013 (1)

  Правила и техники за работа на пчелина
  При работа с пчелите, трябва да се помни, че те са живи същества с определени рефлекси и инстинкти, които трябва да се познават добре. Ако не обръщаме внимание на това, ще се правят груби грешки, вследствие на които може да пострадат пчелите и самите вие. Промените в поведението на пчелите до значит…
 • Значение на пчеларството

  05.февруари.2013 (0)

  Значение на пчеларството
  За значението на пчеларството за човека и природата е излишно да се говори. Пчелите са се наложили като биологичен вид повсеместно в света, но не може да не се отбележат някои важни моменти от историята на тези насекоми и полза­та, която допринасят на природата, а от там и на човека. От най-стари…
 • Пчелите и водата

  30.януари.2013 (0)

  Пчелите и водата
  Най-важната неорганична съставка от храната на пчелите е водата, наред с органичните храни - мед или захар и прашец. Пчелното семейство намира вода не само в събираните и пренесени в кошера продукти - нектар и медена роса - извън тях водата постоянно се приема и пренася. За разлика от меда, от подхр…