Закони

  • Биологично пчеларство

    14.март.2013 (0)

    Биологично пчеларство
    Изисквания за биопчеларство. Изборът на мястото на пчелина за биологично пчеларство е едно от многото, но ключово изискване, с които пчеларят трябва да се съобрази. Това изисква да се подбере не само мястото, където ще бъдат разположени кошерите, но да се проучи и целия район по отношение на изис…