De minimis за „подкрепа” на пчеларите през 2016 г.

De minimis за „подкрепа” на пчеларите през 2016 г.

С решение на УС на ДФ Земеделие от 30.08.2016 г. бяха утвърдени указанията за предоставяне на държавна помощ за пчеларите. Бюджета на помощта е малко над 4 милиона лева и е предназначена за физически лица, еднолични търговци,  юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

По схемата ще се подпомагат пчелари, отглеждащи между 20 и 200 пчелни семейства към датата на подаване на заявлението. Пчеларите, отглеждащи повече от 200 бр. семейства ще получат помощ само за първите 200, като размерът на помощта за 1 бр. пчелно семейство е лимитиран до 7 лева. Срокът за кандидатстване е от 8 до 26 септември 2016 година.

Каква е разликата за предоставяне на помощта през настоящата година спрямо минали години?

За подкрепа на пчеларите заради неблагоприятните климатични условия през 2014 г. бяха отпуснати 3.5 млн. лева, а помощта се предоставяше на пчелари с 10 до 200 кошера. През настоящата година бюджетът на помощта е увеличен с 22% до 4.3 млн. лева, но се въвеждат допълнителни ограничения, както следва:

  • Минималният брой пчелни семейства за допустимост от 10 бр. се увеличава до 20 бр.
  • Изискват се документи, доказващи доход от реализацията на пчелна продукция. Физическите лица трябва да предоставят данъчна декларация за 2015 г., а юридическите лица предоставят финансово-счетоводни документи при реализирането на продукцията чрез директни доставки, а при реализация на продукцията на преработвателно предприятие – удостоверение от предприятието, че изкупения пчелен мед е без отклонение в качеството.

Какъв е очакваният процент на усвояемост от бенефициентите при новите условия?

Някои пчелари определят 2016 година като много тежка година с нулеви добиви. Това се дължи на интензивните валежи през пролетта, които не позволиха пчелните семейства да се развият пълноценно и да реализират добиви. Освен това множество пчелни семейства бяха унищожени от препаратите, с които се третираше в цялата страна против заболяването нодуларен дерматит по говедата.

Изискването за минимален брой семейства по дефиниция лишава 4678 пчеларя от подпомагане. При общ брой на пчеларите по данни на МЗХ към 2015 г. от 15068 бр., това са повече от 31% лишени пчелари. Тези с над 200 бр. пчелни семейства са 311 и те също няма да получат помощи за броя пчелни семейства над допустимите критерии. Нещо повече – пчеларите се притесняват, че няма да могат да изпълнят второто ново изискване, което драстично ще намали броя на пчеларите, които могат да получат помощта. Това са всички пчелари, които са решили да оставят продукцията си на склад и да не я реализират за текущата година или такива, които са използвали годината за производство на отводки за разширяване на пчелните си стопанства.

В пчеларските среди вече текат активни дискусии, а резутатите от допитване чрез анкета на въпроса „Отговаряте ли на изискванията за отпускане на помощта de minimis 2016 за пчели” в група ПЧЕЛИН към настоящия момент са, че 70.1% от анкетираните пчелари отговарят с НЕ.

Очакваният нисък процент на допустимост на бенефициентите и наложените лимити от 7 лв. за пчелно семейство крият действителен риск средствата по програмата да останат неусвоени от пчеларският сектор в България и преразпределени по други направления.

За да изтеглите указанията за кандидатстване по de minimis за 2016 година, натиснете тук.

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *