Грижи за пчелите през ранна пролет

Грижи за пчелите през ранна пролет

В зависимост от времето запасените с достатъчно храна и необезпокоявани семейства започват да отглеждат пило от средата на януари. Ускореното развитие е започнало; то постепенно довежда до увеличаване на броя на пчелите-работнички, а следователно и до засилване на семейството.

Ларвите от първите снесени от майката яйца се хранят с пчелно млечице от телесните резерви на зимните пчели. Преждевременното залагане на пилото или дори непрекъснатото отглеждане на пило поради прекалено топло опаковане на кошера изразходва твърде много тези натрупани през есента белтъчни запаси; последицата от това е, че такива семейства не са в състояние да отглеждат достатъчно пило в подходящото време. Подморът на зимни пчели е по-голям от излюпването на млади пчели и крахът на такова семейство е неизбежен. Една от най-важните задачи на пчеларя през тези месеци се състои в това, да се грижи за възможно най-продължителното запазване на зимните пчели в семейството.

Очистително облитане

При нормално време в нашите ширини летежът се прекратява към края на октомври – началото на ноември. От средата до края на февруари слънцето отново достига положение, при което вече не са редки дневни температури 12 – 15 или дори 20°С. Такова подходящо за летеж време стимулира пчелите към полети, а заедно с това – и към прочистване на дебелото черво. Това е добре, защото така се изхвърлят евентуално натрупаните в червото причинители на болести; от друга страна, въпреки храненето с бедна на несмилаеми остатъци храна по това време възникват основателни опасения от претоварване на дебелото черво. Наблюденията показват, че излитат и се облекчават само пчели, които наистина имат нужда от това. Въпреки че настъпва известно раздвижване в зимното кълбо, то не се разпуска. В определени години някои семейства се нуждаят спешно от очистително облитане, което се установява по осеяните с пръски заснежени площи или паркирани близо до пчелина светли коли – всичко бива замърсено. Степента на замърсяване се повишава с увеличаването на броя и силата на семействата и намалява с отдалечаването от мястото на пчелина. Задачата на пчеларя е да свали клиновете и предпазителите за мишки и да почисти запушените с мъртви пчели входни отвори. Семейството трябва да може да лети безпрепятствено. Неспокойните, разбунени семейства свидетелстват за загуба на майката. В такъв случай се придават запасни майки, а ако няма такива семейството се обединява с друго. Даването на пило за отглеждане на майка не спасява семейството. По това време няма търтеи, които да я оплодят и тя снася неоплодени яйца. За изхвърлянето на всички отпадъци и мъртви пчели не е достатъчно само очистителното облитане, което понякога продължава няколко дни. Такива остатъци от зимата трябва да се отстраняват, защото са среда за развитието на болести. Пчеларят може да окаже помощ с почистването на дъната след очистителното облитане, като остърже боклуците от пода и измете с четка умрелите пчели. Може да се подходи по-рационално, ако има достатъчно дъна, които само да се сменят. За почистването и основното “излъскване” е най-добре да се използва гореща вода, в която е добавена една спринцовка луга. При желание за съвсем прецизно изпълнение след изсушаването дървените части и фазерните плоскости се обгарят с горелка, така че да се откроят нишките на дьрвото. Така всички бактерии и причинители на болести със сигурност биват убити.

Осведомителен преглед

Установяване на наличността на медените запаси Очистителното облитане и смяната на дъната дават възможност на семейството да се освободи от болните пчели и причинителите на болести. Ако след това отново настъпят периоди на лошо време, което е обичайно за нашите ширини, те няма да могат да му навредят, при условие, че в питите все още е складирана достатъчно храна. Осведомителният преглед дава сигурност по този въпрос. Настьпва период, през който семейството засилва консумацията си на храна поради отглеждането на все повече пило. Ако на някое семейство не достигат наличните запаси, това може да се компенсира само с предоставянето на кърмова маса или рамки с мед. При този преглед не е необходимо да се изваждат и оценяват всички пити. След като се извади една крайна пита, съседните може да се преместят достатъчно настра-ни, за да се осигури видимост. Така може да се види и мястото, където е било образувано зимното кълбо. То може да е много различно. Повечето семейства започват да се движат от средата на гнездото близо до входния отвор. При двукорпусното презимуване не са редки случаите, когато пчелите образуват зимното кълбо в долния корпус (плодник), а храната разполагат над себе си като шапка. Те се придвижват отдолу нагоре. Но зимното кълбо може да се събере и до лявата или дясната стена на плодника (корпуса), както и в долната или горната част. Няма обща закономерност.

Подбудително подхранване

Надраскване на питите с пчеларска вилица (стимулиращо разпечатване) В едно семейство се получава топлина и тогава, когато постоянно се консумират големи количества храна. За да се постигне това, намиращите се при семейството пити с храна се надраскват (разпечатват). Капачетата на килийките се повдигат с рамкоповдигач или с пчеларска вилица, така че храната в килийките да привлече пчелите да започнат да я консумират. Те правят това и когато питите с храна се приближат до вече заетите с пило пити. При това не е опасно, ако малко храна покапе надолу и се събере по летвите на рамките или по килийките. Там тя също се усвоява от пчелите, защото не е на мястото си. Наличието до площите с пило на първоначално запечатани, а след това надраскани пити противоречи на чувството за ред на пчелите. При тази манипулация не трябва да се забравя, че по това време на годината може да настъпят температури до 20°С и повече. Поради това е необходимо питите с пило да се оставят една до друга. Вмъкването на пити с храна между питите с пило е възможно само в разгара на сезона, когато вече не могат да се очакват резки температурни разлики. По правило това става от май нататьк. Повторното надраскване на питите с храна създава още едно голямо предимство: зимната храна постепенно се изразходва. Тя се превръща в млади пчели, които са необходими за изхранването на следващото поколение.

Източник: www.nbps.press.bg

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *