Как да върнем работното настроение в семейството

Как да върнем работното настроение в семейството

Когато при последната извършена проверка видите пчелното семейство силно и работливо, където всяка пчела е заета със своите задачи, след известно време, изведнъж ще забележите, че работното настроение внезапно е изчезнало. Това е тревожен сигнал за всеки пчелар и е нужно възможно най-бързо да се върне работното настроение, като се постави строителна рамка.

Разположена в гнездото, непосредствено до пилото, тя привлича със свободното си пространство младите пчели, за да изградят търтееви клетки и удовлетворят желанието си да вложат отделения восък. Майката веднага снася неоплодени яйца в изградените килийки и осигурява работа на младите пчели по грижа за ларвите през следващите 5-6 дни. А женските акари ще проникнат в откритото пило, очаквайки настъпването на благоприятно време, когато търтеевите килийки ще бъдат запечатани, напускайки навреме своите „стопани” – летящите и кошерни пчели. Там, във всяка запечатана килийка, те ще снесат яйца, и ако им бъде позволено от пчеларя, след 24 дни, когато младите търтеи излязат, ще попълнят „армията” от акари, която ще се премести върху пчелите и буквално ще „пие кръвта им”.

Една седмица по-късно, се поставя втора строителна рамка, като се разполага до пилото от другата страна на кошера. Тя привлича останалите женски акари, които в точния момент ще снесат яйца в търтеевото пило и ще „зачакат зората”.

При поставянето на строителни рамки не е необходимо да се престаравате. За оптимална, се смята рамка с площ 840-1680 кв. см. или 2700-5400 килийки.

На 14-ия ден от началото на операцията за възвръщане работното настроение на пчелите, се отстранява първата строителна рамка. С остър, горещ нож се изрязват капачетата на килийките със запечатани ларви, които се изтърсват върху хартия и се изгарят, или питите се претопяват, което също убива акарите. Рамките с остатъка от търтеево пило се поставят в центрофуга, където се освобождават от останалите ларви, а след това, в 2-3 % разтвор на оцетна киселина, питата се дезинфекцира, изсушава и може отново да се използва. Ларвите се изваждат на хартия и се изгарят, като се внимава да не паднат на земята или в кошера. Учените (Смирнов, 1981) твърдят, че извън кошера, при температура 13-25,5°С и относителна влажност 65-75%, на питите в празен кошер, в килийките с полен, ларви и какавиди, по телата на възрастните пчели, в открито и запечатано пило и на земята, през зимата и лятото, акарите в пчелина живеят от 7 до 32 дни. При температура -10°С, животът на акарите е от 48 до 72 часа.

Сакаи и сътр. (1979 г.) установяват, че акарите от лятното поколение живеят 43.5 дни, а от зимното – 3-5 месеца. Сашенко констатирал, че женските акари могат да оцелеят без храна при температура около 28°С и относителна влажност на въздуха 85% – 9 дни, при 35°С и относителна влажност около 50% – 3 дни, а при същата температура, но относителна влажност 10-20% – само 24 часа. Най-дълго живеят при температура 32°С и относителна влажност на въздуха 95%. Установено е, че при ниска температура и влажност, акарите не живеят повече от 2-3 дни. Също така е отбелязано, че материалът от загиналите пчелни семейства в рамките на 14 дни се смята за инвазивен и не трябва да има контакт с живите пчели.

Температурата на мъртвите пчели до тяхното изсъхване е с няколко градуса по-ниска от тази на околната среда, а температурата на активните пчели е винаги по-висока. Това обяснява преместването на акарите от мъртвите на живите пчели. Когато в лабораторни условия държали заразени с акари пчели при температура по-ниска от 10 °С, преход на акари не е наблюдаван. Така че тази температура се счита за най-ниския праг на активност на акарите, докато горният праг за женските акари е над 40°С, когато те започват да се крият под власинките на пчелите, търсейки по-благоприятни за тях хигрометрични условия.

Обикновено използването на строителни рамки преследва няколко цели:

  • Предотвратяване на роене, загуба на рояци и изнасяне на мед от кошера. Изследвания, проведени в рамките на две години, потвърдили, че от група пчелни колонии, в които е имало по-малко търтеи, са се създали 6 нови семейства, а там, където търтеите били повече, са се образували само 3. В същото време е наблюдавано, че при семействата с по-малко търтеи, са запълнени повече маточници.

Интересен пример за това, как изграждането на пити отвлича вниманието на пчелите от роене. При наблюдение, проведено в Мексико над пчелин от 200 семейства, в първата опитна група от 100 семейства, преди роене, заменили половината пити в гнездата с рамки с восъчна основа. Гнездата в другата контролна група били оставени непроменени. По време на роенето, в първата група са се отделили само 3 семейства, докато във втората – 60.

Привличане на „армии” женски акари в търтеевото пило.

Научните изследвания са установили, че женските акари предпочитат търтеевите ларви и се стремят да снасят яйца в килийките с търтеево пило. Така в изследванията, проведени през 1983 г., е установено, че в 1216 търтееви килийки са открити 226 женски акари или 18,6%, а в 443 пчелни килийки са намерени 4 акари или 0,9%, което е 20,66 пъти по-малко. Някои специалисти отбелязват, че заразата с акари на търтеевото пило е с 14 пъти повече от пчелното. При експериментите се оказва, че на една търтеева ларва се срещат по 20 и повече паразити (до 36), докато на пчелните, не са откривани повече от 17.

Защита на пчелните семейства от „кръвопийци”.

Установено е (1987 г.), че всяка пчела, на ларвата на която е имало 5 кърлежа, е по-лека с 5-10% (за всеки възрастен женски паразит), а в хемолимфата й са открити с 40% по-малко протеини. О. Гробов изчислява, че какавида, на която е имало 2-3 женски акара Вароа, губи 15-20% тегло. Американските учени отбелязват, че един женски кърлеж върху пчелната ларва намалява теглото й с повече от 6%, два паразита – с повече от 10%, а 8 паразита – с над 25%. Същевременно се наблюдава и голяма деформация в тялото на пчелата. Авторите отбелязват, че при наличието на 7 кърлежа на какавидите, се деформират до 60% от пчелите в семейството, от които няма никаква полза. Хранейки се, един паразит на всеки 2 часа изсмуква 0,1% хемолимфа, което за един ден може да достигне 1 мг. и повече. Това представлява 1% от теглото на пчелата. Аналогично на това е, ако от възрастен човек с тегло 70 кг., ежедневно се взема по 0,7 литра кръв. Професор Гробов образно показва съотношението на паразити и гостоприемници (акари и пчели) по този начин: ако на пчелата се намират 3 паразита, това е равностойно на ситуация, при която на човек с тегло 80 кг. едновременно се намират 1 кг. кожни паразити (кърлежи, бълхи и въшки).

Заразяването на възрастните пчели с паразити оказва пагубно влияние върху развитието на жлезите им, в резултат на което те отделят по-малко пчелно млечице и с по-лошо качество, имат по-малко протеини в хемолимфата, изтощено тяло със забележимо по-ниски тегло, с 50% намалена обща активност на семейството и продължителност на живота.

Строителната рамка, в която има търтеево пило, може да намали с 50% заразяването на семейството с паразити.

  • Пчеларят получава първокласен восък. Таранов забелязал, че най-голямо количество восък се получава в семейство, което едновременно отглежда потомство и изгражда пити.
  • Търтеите и търтеевото пило оказват стимулиращо въздействие върху семейството при събиране на нектар. Експертите са доказали, че средното количество събран мед било по-голямо в семействата със строителни рамки, отколкото в тези, в които не е имало рамки за изграждане на търтееви килийки.
  • Предотвратява превръщането на пчелните пити в търтееви, което се случва, когато няма строителни рамки. Практиката потвърждава, че строителните рамки са нужни преди всичко, за да се избегне изграждането на търтееви килийки и отглеждането на търтеево пило на пчелните пити. Хатинов и Огурцов (1981 г.) отбелязват, че пчелите не изграждат търтееви килийки на пчелните пити в кошери, в които има строителни рамки, върху които пчелите имат да възможност да го правят.
  • Строителната рамка позволява да се следи състоянието и развитието на семейството и насочва пчеларя да предприеме определени мерки. Ако на строителната рамка се изграждат търтееви килийки, семейството се развива отлично и е необходимо да се постави следващата строителна рамка, за да се предпази семейството от роене. Ако строителната рамка има друг вид, семейството явно има нужда от по-внимателно отношение от страна на пчеларя.
  • Поставяне на строителна рамка в началото на лятото е най-ефективно за намаляване заразата на пчелното семейство с паразити. Ако на всеки 14 дни се изрязва запечатаното търтеево пило, броят на кърлежи в 50 килийки на питата са както следва: 15 май – 5 бр.; 27 май – 6 бр.; 16 юни – 13 бр.; 3 юли – 10 бр.; 23 юли – 26 бр.

Това е резултат от наблюдението на един студент от биотехническия факултет на Университета в Любляна.

Изводът от тези наблюдения е, че в борбата със заразяване с паразити, най-ефективният период е от 16 юни до 23 юли, когато с 3-5 изрязвания на търтеевото пило през интервал от 14 дни, замяната на младите майки, формирането на изкуствени отводки и опаразитяването се свеждат до минимум.

Не трябва да се забравя, че когато в борбата с паразити с помощта на химията, върху тях вече не действат нито един от 146-те известни акарициди, фунгициди и инсектициди, строителната рамка остава незаменим реквизит в пчеларството и негова последна надежда.

Източник: http://beejournal.ru/

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *