Какво води пчелните колонии към намаляване и загуби

Какво води пчелните колонии към намаляване и загуби

Патогенни микроорганизми, вредители и социално икономическите условия играят ключова роля, но са в процес на изследване

Eco Health Alliance, неправителствена организация, фокусирана върху месните проблеми за опазване на околната среда и глобалните здравни въпроси, обяви резултатите от изследване, проведено по повод намаляването на пчелните колонии и факторите, свързани със загубите на медоносни пчели. В доклад, публикуван в списание „Eco Health”, Eco Health Alliance разследва причините за дългосрочен спад в броя на пчелните колонии и годишните загуби. Работата показва, че социално-икономическият и политически натиск върху производството на мед през последните няколко десетилетия е предизвикало дългосрочно намаляване броя на колониите в производството на САЩ, Европа и много други страни. В последно време пчеларите отчитат значителни загуби в пчелните си семейства (така наречените „годишни загуби в колониите”). Изследванията на Eco Health Alliance показват, че вредителите, патогените и проблемите в управлението вероятно играят важна роля в това и са все още в процес на проучване и слабо разбиране.

Чрез опрашване на културите, пчелите предоставят на екосистемата услуга на стойност 215 милиарда щатски долара годишно в световен мащаб. Загрижеността за намаляването на медоносните пчели през последните десетилетия, както и за годишните загуби, предизвика дебат относно причините за това и доведе до хипотези, че един специфичен нов синдром на разпадане на пчелната колония (CCD – Colony Collapse Disorder или познат у нас като „Синдром на празния кошер”) поразява пчелните популации. Много учени предполагат, че например замърсяването с пестициди е една от причините за тези спадове. Eco Health Alliance проведе задълбочен, критичен преглед на научните обяснения за тези загуби и резултатите показват че:

  1. От няколко десетилетия насам, тенденцията към спад в броя на пчелните колонии в много страни, отразява намаляването на рентабилността на пчеларството, поради икономически и/или политически промени, в резултат на които много пчелари напускат професията;
  2. Данните за годишните загуби са оскъдни и събирани по нееднородни методи, което прави трудно сравняването на степента и възможните причини за загуби от настоящата с предходните години;
  3. Налице са значителни несъответствия в начина, по който изследователите (и по този начин потенциално пчеларите) определят CCD (Синдрома на празния кошер), което предполага, че могат да бъдат отчетени и по-високи стойности;
  4. Основните причини за годишните загуби включват вредители (напр. акара Вароа), патогени (напр. вируси, които тези акари пренасят), както и необходимостта от научни изследвания и постижения в областта на техниките за управление, които да са на разположение на мащабните пчелини, развили се от по-малки такива в „задния двор”.

„Налице е нарастващо разбиране за ролята, която внесените вредители и патогени играят в намаляването на видовете”, казва д-р Питър Дасчак, еколог, специалист по заболяванията и председател на Eco Health Alliance. „Наричаме това явление „Патогенно замърсяване” и пчелите на се изключение – ролята на внесените акари и вирусите, които те пренасят е под проучване и отчаяно се нуждае от по-усилена работа”, добавя той. В Европа и САЩ са били документирани дългосрочни спадове, но общият брой на колониите в световен мащаб се е увеличил с 45% от 1961 година насам. Това е във връзка с 300% нарастване на зависимите от опрашване култури, което изисква от индустрията управление на медоносните пчели, както никога преди; милиони пчели се преместват по територията на страната ежегодно, за опрашване на културите.

Един фактор, който е от жизненоважно значение за разбиране на показателите за дългосрочния спад на колониите, се крие в методиката на преброяване. През 1980 г., Националната служба по земеделска статистика (NASS – National Agricultural Statistics Service) намалява броя на колониите в САЩ с един милион, чрез промяна на формулировката на това как колониите са били преброявани по-рано; NASS анулира действащи колонии, които са имали пет или по-малко кошери. Тази промяна, в допълнение към социално-икономическите и политически фактори, допринася за спада на броя колонии в сравнение с предишни десетилетия.

Източник: www.ecohealthalliance.org, freepik.com
http://beetime.eu/

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *