Класификация на медоносните растения

Класификация на медоносните растения

Пчелите извършват около 80% от опрашването на всички растения. За пчеларството имат стойност тези от тях, които отделят нектар – достъпен за пчелите и в достатъчно големи количества. Сред медоносните растения има и много лечебни. Събраният от тях нектар придава на меда целебни свойства.

Медоносните растения могат да бъдат класифицирани по време на цъфтеж, по вид паша, която предлагат и по местообитание.

По време на цъфтеж, растенията се делят на:

  • Пролетни медоносни: подбел, ябълка, круша, череша, върба, клен, бяла акация и др.;
  • Летни медоносни: бяла детелина, липа, слънчоглед, еспарзета и т.н.;
  • Есенни медоносни: мента, калуна, чистец и много други.

По вид паша:

  • Растения, отдаващи прашец: от тях пчелите събират само цветен прашец, но тези растения не отделят нектар (леска, мак, шипка, бреза, трепетлика, елша, топола, ела, смърч, бор, кедър, царевица, ръж, острица, коноп, киноа и др.). Те имат невзрачни цветчета, лишени от ярки венчелистчета. Пчелите ги посещават при голяма нужда от прашец. В тази група могат да се класифицират растения, които се опрашват от вятъра, като бряст, дъб, лоза, които отделят и нектар, но в незначителни количества.
  • Растения, отдаващи нектар и прашец: към тази група се отнасят всички основни медоносни растения, като акация, върба, липа, елда, бяла детелина и т.н.
  • Растения, отдаващи само нектар: тези видове са много редки. Към тях може да бъде класифициран например памукът, поленовите зърна на който, заради техните шипчета, не могат да бъдат слепени и прибрани в „кошничките” на пчелите.

 

В зависимост от мястото, на което растат, медоносните растения се разделят на:

 

 Нектаропродуктивност на основните медоносни растения

Съдържание на захар в нектара от 1 хектар растения (с непрекъснат растеж), в кг.

 

Гледичия 200 Къпина горска 33 Слънчоглед 24
Глог 16 Къпина градинска 31 Сминдух 84
Глухарче 105 Кървавиче 42 Солешникова рунянка 13
Горва 24 Лаватера 200 Спирея 52
Горицвет 30 Липа 700 Срещниче пълзящо 80
Гърлица 50 Лоницера ядлива 22 Степник дълголистен 295
Детелина бяла 100 Лук 258 Сусам 40
Детелина ливадна 90 Луличка обикновена 131 Сърпец 276
Детелина планинска 23 Лютиче 15 Съсънка 8
Детелина хибридна 115 Люцерна 170 Татарски нокът 147
Детелина червена 255 Магарешки бодил полски 185 Телчарка 16
Джанка 35 Магарешки бодил речен 75 Теснолистен кипрей 600
Диня 12 Малина горска 215 Тиква 36
Дрян 36 Маргаритка многогодишна 7 Тлъстига лютива 122
Дяволска уста 200 Маточина 160 Трън кисел 200
Елда 105 Мащерка 45 Трънка 22
Еспарзета 172 Медуница тъмна 76 Усойниче 325
Живениче 621 Мента 200 Фасул 6
Жълт кантарион 47 Метличина синя 39 Фий 9
Жълтица есенна 91 Метличина червена 194 Френско грозде 50
Жълтурче пролетно 14 Мордовник 680 Хераклеум 110
Звездан 30 Мъртва коприва бяла 280 Цикория 100
Здравец блатен 31 Мъртва коприва петниста 124 Чашкодрян брадавичен 5
Здравец ливаден 192 Мъртва коприва червена 56 Чашкодрян европейски 110
Зеле 70 Намука лечебна 79 Червеноглавче полско 65
Златник 53 Незабравка блатна 6 Череша 38
Змеева глава 225 Омайниче ручейно 255 Череша градинска 45
Змийско мляко 8 Оман черен 326 Шестил 200
Зърнастец 52 Памук 150 Ябълка 23
Зърнастец 137 Песекиня 20 Явор яснолистен 50
Иглика лечебна 2 Пищялка горска 116 Ягода горска 13

 

 

Партньори