Метод за естествено роене по изкуствен път

Метод за естествено роене по изкуствен път

Този метод на роене се използва най-вече след акациевата паша, по време на свалянето на магазинните корпуси, при условие, че на всеки магазинен корпус има кръгъл отвор на предната стена с диаметър 25мм. След отнемането на магазинните корпуси, върху плодника се поставя празен магазинен корпус, след това покривната дъска, а върху нея връщаме магазинните корпуси, завъртяни на 180 градуса, т. е. прелката да е откъм задната страна на кошера. На другия ден сваляме магазинните корпуси, които са останали без пчели, и ги отнасяме за центрофугиране.

Предварително в празния магазинен корпус, под покривната дъска (ПК), се окачват две лентички флувалинат. За покривната дъска ще се захване рой с определена големина. Става дума за излишък пчели, които след отнемането на магазинните корпуси (а част от тях и преди това) са останали без работа. Бидейки безработни, те са не само излишни, но са и заплаха за изпадането на семейството в роево настроение.

В следобедните часове предприемаме следните мерки:

  • Сваляме магазина заедно с покривната дъска, на която се намира роят, и го поставяме на предварително подготвен магазинен корпус (или дъно), в който, според типа кошер, може да има 9 или 11 рамки с восъчни основи и една рамка със съвсем младо открито пило. Пилото може да се вземе от същия или от някой друг кошер (без пчели) и тази рамка, на която в клетка се намира млада оплодена пчелна майка, поставяме в средата на новосформирания кошер.
  • Старият кошер преместваме на ново място (на достяатъчно разстояние от новия кошер, за да го напуснат летящите пчели), а на неговото място поставяме ново-формирания кошер (роя). Освен пчелите от новосформирания рой, в новия кошер скоро ще се намират и всички летящи пчели от стария кошер. По този начин ще се образува доста силен рояк, със значителни отлики от естествения рой.
  • До края на денят и през нощта всички пчели ще напуснат магазина и ще преминат в плодника при рамката с пило и рамките с восъчни основи. В сутрешните часове ще снемем магазинния корпус и поставените по-рано лентички. Оставяме на пчелите сами да освободят пчелната майката.
  • Понеже старият кошер е останал без летящи пчели, стесняваме входа и през следващите няколко дни, докато не пораснат нови летящи пчели, подхранваме с разреден мед или захарен сироп. Подхранваме и новосформирания рояк със захарен сироп 1:1, за да изгради по-бързо питите.

След 8-9 дни отваряме новосформирания кошер и изваждаме по-рано поставената рамка с пило. Тя е послужила, като примамка за останалите акари, а освен това, тъй като на нея имаше съвсем младо отворено пило при поставянето й в кошера, сме предоставили възможност за залагане на маточници, в случай че майката не бъде приета. Значи, тази рамка е имала и контролна функция относно приема на майката. Връщаме рамката в стария кошер или в някое друго семейство. Тогава снемаме и клетката, в която е била майката, и проверяваме набързо активността на майката и на роя, като цяло.

През следващите дни, в зависимост от нуждата, продължаваме да храним с по 100-200 грама сироп, а допълнително следим за навременното разширяване на кошера с подаване на рамки с восъчни основи (или на цял корпус, което зависи от типа кошер), с евентуално изваждане на новоизградените рамки или с пренасяне на запечатаното пило в горния корпус (при кошер Лангстрот-Рут и фарар) с цел по-ефективното използване на силата на рояка.

Със старият кошер постъпваме, както и с останалите по-добни семейства.

Има възможност, при желание, да се формира и двумайчин или двусемеен кошер. В този случай старият кошер не се мести на друго място, а след приключване на работите, свързани с формирането на роя, се поставя над новоформирания рой, с вход, обърнат на противоположната страна спрямо предишното му положение, а така – и спрямо входа на роя.

Какво постигнахме чрез този модифициран метод?

  • Създаване на ново семейство, което по възможно най-добрият начин може бързо да се развива, използвайки силата на естествения рой.
  • Освободихме, чрез поставяне на рамката с пило и на противоакарните лентички, новосъздаденото семейство от голям брой акари.
  • Новото пчелно семейство ще се развива изцяло на новоизградени и незаразени пити, с което е освободено и от много други болести и проблеми, които носят старите пити.
  • Спряхме евентуално роене и всички, свързани с него проблеми.
  • Направихме ново пчелно семейство по най-рационалния и продуктивен начин. Рационален, защото няма стръскване и подреждане на рамки. Продуктивността се постига чрез бързото развитие и най-големия брой изградени и засеменени рамки.
  • Чрез модифицирания метод получихме доста силен рой (защото му осигурихме и всички летящи пчели), който ще има още по-бързо развитие, и избягнахме евентуално обединяване на няколко по-малки рояка в един, както се препоръчва в основния (оригиналния) метод, ако роякът от един кошер се окаже недостатъчно голям.

В зависимост от силата на роя и качеството на майката, както и от пашните условия, съществува възможност за поставяне на магазинен корпус.

Чрез тази модификация е възможно всички пчелари, и най-вече онези, които пчеларстват стационарно или не желаят да ползват други места, да разширят качествено пчелина си чрез формиране на нови здрави семейства, без много труд.

Предложеният модифициран метод на роене е резултат преди всичко на личен опит, придобит от използването на съвременните методи за размножаване на пчелните семейства.

Източник: сп. „Пчелар”-Белград, бр. 5/2003

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *