Национална програма по пчеларство 2014-2016 г.

На 8-и Януари започва прием на заявления по Националната пчеларска програма 2014-2016. Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В – „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г – „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” ще започне на 8 януари 2014 г. и ще продължи 10 работни дни.

Документите ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на фирмите.

Мярка А | Мярка Б | Мярка В | Мярка Г

Мярка/дейност , съгласно НПП

Бюджет в лева

2014 г.

% на финан-сиране

Мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари150 000.00100
Мярка Б – Борба срещу вароатозата2 500 000.00
1дейност 1 – Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност2 500 000.0050/70
Мярка В – Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед50 000.00
1дейност 1 – Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели50 000.0080
Мярка Г – Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността1 586 150.00
1дейност 1 – Закупуване на нови кошери475 845.0060
2дейност 2 – Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства697 906.0070
3дейност 3 – Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки412 399.0070
Мярка Д – Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.150 000.00100

Линк към документи за Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016г в сайта на Държавен Фонд Земеделие

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *