Национална програма по пчеларство 2014-2016 г.

На 8-и Януари започва прием на заявления по Националната пчеларска програма 2014-2016. Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В – „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г – „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” ще започне на 8 януари 2014 г. и ще продължи 10 работни дни.

Документите ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на фирмите.

Мярка А | Мярка Б | Мярка В | Мярка Г

Мярка/дейност , съгласно НПП

Бюджет в лева

2014 г.

% на финан-сиране

Мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари 150 000.00 100
Мярка Б – Борба срещу вароатозата 2 500 000.00
1 дейност 1 – Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 2 500 000.00 50/70
Мярка В – Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед 50 000.00
1 дейност 1 – Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели 50 000.00 80
Мярка Г – Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността 1 586 150.00
1 дейност 1 – Закупуване на нови кошери 475 845.00 60
2 дейност 2 – Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства 697 906.00 70
3 дейност 3 – Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки 412 399.00 70
Мярка Д – Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти. 150 000.00 100

Линк към документи за Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016г в сайта на Държавен Фонд Земеделие

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *