Пчелните семейства са намалели с над 100 000 през последните две години в България

Пчелните семейства са намалели с над 100 000 през последните две години в България

Все още не са ясни причините довели до това явление. Учените от цял свят, които правят проучвания по този проблем казват, че една от причините е третирането на земеделските култури с вредни препарати, посочи Николай Гайдов. По думите му, това е бомба със закъснител за пчелите – защото те не умират веднага, а след 5-6 месеца. Друга причина за изчезването на пчелните семейства е и промяната в климата, които се наблюдават последните години.

Освен на пчелните семейства, последните години намалява и броя на пчеларите в страната, посочи Николай Гайдов. Затова, по думите му е важно да се разработят програми за подпомагане на пчеларите и отпускане на субсидиите на кошер. За Европейския съюз, най-важното е запазване живота на пчелите и запазване качеството на пчелните продукти, каза Гайдов. За това ние се стараем да има повече средства за подобряване на качеството, но към момента нямаме разбиране от страна на Министерството на земеделието и от страна на хората, които се грижат за пчеларството, посочи той. Друга цел, която си поставят от дружеството е да съдействат за обединение на пчеларството в Национална Асоциация на всички сдружени производители на мед в България. В момента тече интензивен процес на съгласуване между отделните организации, съобщи зам.-председателя на пловдивското пчеларско дружество. Тази година то чества своя вековен юбилей. Кулминацията на честванията в Пловдив ще бъде март и септември 2013г. – на Пролетния и Есенен базари, където да демонстрират качествата на българския мед и с особена грижа към децата. От дружеството за свой специален гост по случай годишнината са поканили евро-депутатът Мария Габриел.

Таня НИКОЛОВА

Партньори