еко-агенция в САЩ

  • Съдят еко-агенцията в САЩ заради вредните за пчелите пестициди

    22.март.2013 (0)

    Съдят еко-агенцията в САЩ заради вредните за пчелите пестициди
    Агенцията по защита на околната среда на САЩ не успява да защити пчелите и тяхната роля за опрашването на важните хранителни култури. Агенцията трябва незабавно да спре употребата на някои токсични инсектициди, свързани с масовото измиране на пчелите. Това е обвинението по дело, заведено срещу агенц…