пчеларската практика

  • Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?

    07.март.2013 (1)

    Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?
    В пчелните семейства, които останат продължително време без майка или без открито пило или маточник, част от пчелите стават физиологични търтовки и започват да снасят неоплодени яйца. Макар, че една пчела търтовка снася през живота си до 20 – 30 яйца, снесените яйца в търтовъчното семейство са много…