пчелната майка

 • Пчела – чудо на природата

  10.март.2013 (0)

  Пчела – чудо на природата
  Пчелите жужат по света отпреди 110 млн. години. Това ги прави едни от най-старите обитатели на планетата. Части на пчелата Пчелите, както останалите насекоми, имат три части: глава, гръден кош коремче. Имат антенки, които се състоят от 13 части при мъжките, а от 12 – при женските. Всичк…
 • Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?

  07.март.2013 (1)

  Какво да правим с търтовъчните семейства през ранна пролет?
  В пчелните семейства, които останат продължително време без майка или без открито пило или маточник, част от пчелите стават физиологични търтовки и започват да снасят неоплодени яйца. Макар, че една пчела търтовка снася през живота си до 20 – 30 яйца, снесените яйца в търтовъчното семейство са много…
 • Март – първи основен преглед на пчелното семейство

  28.февруари.2013 (0)

  Март – първи основен преглед на пчелното семейство
  Това е най-важното мероприятие, което ще ръководи пчеларя до главната паша. По тази причина трябва да се направи най-щателен преглед и всичко, което се констатира, подробно да се отбележи в дневника, като за спешните мероприятия се определи срок. Неотложните (жизнено важни) мероприятия се извършват …