медоносни растения

 • Синя метличина (Centaurea cyanus)

  29.септември.2014 (0)

  Синя метличина (Centaurea cyanus)
  Едногодишно или двугодишно тревисто растение, със сивкави, влакнести, разклонени стъбла, с височина 30-80 см. Листата са линейно-ланцетни, долните са с дълги дръжки. Цветните кошнички са единични, по върховете на стъблата, състоят се от тъмносини, фуниевидни, крайни и виолетови тръбести средни цветч…
 • Лечебна валериана (Valeriana officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебна валериана (Valeriana officinalis)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 120-180 см., вертикално късо коренище и многобройни, подземни издънки. Стъблата за изправени, цилиндрични, кухи, надлъжно наребрени. Листата са срещуположни, понякога последователни, най-ниските и средните – на дълги дръжки, горните приседнали, текоперести.…
 • Паламида (Cirsium arvense)

  29.септември.2014 (0)

  Паламида (Cirsium arvense)
  Многогодишно тревисто растение, с височина 60-120 см. Стъблото е разклонено, листата са продълговато - ланцетни, нарязани и бодливи. Яйцевидните цветни кошнички са ароматни, с виолетово-розови тръбести цветчета, събрани в съцветие като метлица. Коренищата дават много нови издънки. Цъфти през юли.…
 • Ряпа (Brassica tаrа)

  29.септември.2014 (0)

  Ряпа (Brassica tаrа)
  Двугодишно тревисто растение, с височина 30-100 см. и едри кореноплоди с бяла или жълтеникава вътрешност. Долните листа са пересторазделни, едри, а стволовите листа са без дръжки, синьо-зеленикави, продълговато-сърцевидни. Цветчетата са жълти, събрани в гроздовидно съцветие. Плодовете са шушулки, с …
 • Лечебен исоп (Hyssopus officinalis)

  29.септември.2014 (0)

  Лечебен исоп (Hyssopus officinalis)
  Многогодишно, тревисто, етеричномаслено растение, с височина 30-50 см. Стъблата са изправени, четириъгълни, разклонени, в основата вдървесевени. Листата са противоположни, малки, линейно-ланцетни, с леко обърнати надолу ръбове. Цветовете са двуусти, тъмносини, рядко виолетови. Чашката е тръбесто звъ…
 • Живениче (Scrophularia nodosa)

  29.септември.2014 (0)

  Живениче (Scrophularia nodosa)
  Многогодишно, отровно, тревисто растение, с височина 30-150 см. Стъблото е право и четвъртито. Коренището образува грудки. Листата са срещуположни, продълговато-яйцевидни, остри, назъбени, с дължина 5-17 см. Цветовете са малки, червеникаво-кафяви, събрани в продълговато съцветие. Растението е широко…
 • Главна паша – подготовка на пчелните семейства

  02.април.2013 (0)

  Главна паша – подготовка на пчелните семейства
  Подготовката на пчелните семейства за главната паша е продължение на пролетните грижи за пчелите. Тя включва три основни мероприятия: осигуряване на площи за снасяне на майката, използване на восъкоотделянето и запазване работното състояние на пчелите до пашата. Със затоплянето на времето започва…