Медоносна Пчела

 • Боядисване на кошери

  24.март.2013 (1)

  Боядисване на кошери
  Боядисването на кошери се прави само от външната страна, с цел да се предпазят от бързо увреждане от атмосферните влияния, оттам и влошаване условията на живот на пчелните семейства. Желателно е боядисването на кошерите да става със светли цветове с боя на водна основа. Фактори, влияещи избора на б…
 • Пчела – чудо на природата

  10.март.2013 (0)

  Пчела – чудо на природата
  Пчелите жужат по света отпреди 110 млн. години. Това ги прави едни от най-старите обитатели на планетата. Части на пчелата Пчелите, както останалите насекоми, имат три части: глава, гръден кош коремче. Имат антенки, които се състоят от 13 части при мъжките, а от 12 – при женските. Всичк…
 • История на пчеларството

  05.февруари.2013 (0)

  История на пчеларството
  История на пчеларството, пчелите и пчеларите. Пчеларството е един от най-древните занаяти на човека. Далечните ни предци са добивал мед от хралупи и пещери, в които са живеели пчелите. Археологични доказателства за това са скални рисунки, открити от 7000 г.пр.н.е. в Анадол. Тези и други историчес…