микрочипове

  • Изследване: микрочипове на гърба на пчелите

    19.януари.2014 (0)

    Изследване: микрочипове на гърба на пчелите
    Пчелната популация в глобален мащаб намалява и учените усилено се опитват да разберат причините за това притеснително явление. Някои от възможните обяснения са: пестициди, паразити, болести, недохранване, . Учените анализират всички възможности, но все още нямат точен отговор на въпроса. Австрали…