Тиха смяна – предизвикване

Тиха смяна – предизвикване

Един от начините за производство на майки е самосмяната. С цел създаване на високопродуктивни майки пчеларите сами предизвикват самосмяна у най-силните си семейства. Обикновено това става чрез осакатяване на съществуващата майка или чрез довеждането й до изтощаване.

Осакатяването се осъществява чрез подрязване на краче или крило. Този метод не е особено препоръчван напоследък, защото от една страна намалява способността на майката да снася (при увреждане на крак, тя става трудно подвижна), а от друга – не гарантира залагането на маточници.

Довеждането до физиологично изтощаване може да се осъществи като в началото семейството се подсилва чрез внасяне на люпещо се пило и редовно подхранване, след което (при достигане на желаното развитие и кошера е пълен с млади пчели), постепенно се отнемат пити с пило от кошера и му се придават празни, като така се осигурява място на майката за яйцеснасяне. В началото тя показва голяма продуктивност, но грохва в рамките на месец от началото на стимулирането.

И в двата случая пчелите усещат негодността на майката и я принуждават да снесе яйца в предварително подготвени маточни килийки.

Tиха смяна - предизвикване Маточните килийки трябва да се търсят на вторaта, третата рамка. Може питите да се подготвят предварително за залагане на маточници, като в центъра се направят дупки (Метод на Милош Чорбич). Отворите дават възможност за изграждане на големи маточници.

Общият брой маточници при самосмяна е три до пет, заложени на два етапа. За пълноценното използване на заложените маточници е важно да се има предвид кога са заложени и кога са запечатани т.е. необходимо е наблюдение на маточниците и отбелязване на фазите в бележник, с цел да не се пропусне момента за отнемането им от семейството отглеждач. В противен случай, при излюпването на първата майка, тя ще унищожи останалите.

Придаване

Препоръчва се придаване на маточниците на петия – шестия ден от запечатването им. Забележка: Във филма за метода на Чорбич :Тиха смена” той препоръчва прехвърляне на незапечатани маточници в чужди семейства, като казва че така те се приемат по-лесно от новите семейства. Това може и да е така, но си мисля, че за млад пчелар е по-добре да придаде запечатан маточник. Така маточникът е по-защитен от външни влияния при транспортиране или придаване и опасността от увреждане на майката е минимална. При транспортиране маточникът трябва да е затоплен за да не се увреди майката.

Tиха смяна - предизвикване Tиха смяна - предизвикване

Маточникът се изрязва заедно с част от питата на която се намира. Придава се в новото семейство като частта от питата се прикрепя с клечица, трън или ако пак се позова на Чорбич (снимките горе) просто се залепва върху питата на приемното семейство, като в нея предварително е направен отвор. Той препоръчва маточникът да се намаже с мед от питата, на която се прикрепва, за да бъде по-лесно приет от пчелите.

Маточникът се поставя в последното междурамие на плодника или в магазина, като се препоръчва предварително подрязване на крилата на старата майка. Придадените запечатани маточници трябва да се проверят на втория ден дали са приети. Ако маточникът е прояден отстрани, това е знак, че не е приет от семейството. Според farmerbg.bg, статия на в. “Пчела и кошер” от 1.6.2007 това не е страшно, защото макар и с отрязани крила тези майки могат да презимуват и ще бъдат подменени по естествен път на следващата пролет. Във всеки случай, ако има време е по-добре да се придаде нова майка или друг зрял маточник, като се отстранят причините за неприемането.

При отнемане на маточниците от семейството отглеждач, то залага нови, като по този начин може да се произведат до три партиди маточници. При последната партида се оставя маточник за подмяна на майката на семейството отглеждач.

Най-удачният период за предизвикване на самосмяна е през април – май, по време на цъфтежа на ябълките. Така може да се използват и трите партиди маточници без опасност за изпадане в роево състояние. В райони обаче с ранна главна паша, това се прави след преминаването й.

Връзка към филма Тиха смяна: http://zamunda.net/d…s.php?id=194307

Източник: to-bee.blogspot.com

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *