Условни медни единици

Условни медни единици

Съществува система за преобразуване на пчелните продукти в така наречените условни медни единици (УМЕ). За база служи един килограм мед, произведен в пчелина. Всички останали продукти (восък, прополис, цветен прашец) се отчитат от гледна точка на меда, с използването на коефициенти.

Кога и от кого са били създадени условните медни единици не е известно, но през 1987 г. в книгата «Календарь пчеловода Башкирии» те вече са налице. Вероятно са измислени по-рано. Всъщност, ето ги и медните единици:

 • 1 кг. мед – 1,0 УМЕ;
 • 1 кг. восък – 2,5 УМЕ;
 • 1 кг. цветен прашец – 6,5 УМЕ;
 • 1 кг. прополис – 12,0 УМЕ (понякога 18,5 УМЕ);
 • 1 кг. пчелно млечице – 440,0 УМЕ;
 • 1 рамка с восъчна основа – 0,5 УМЕ;
 • 1 неоплодена майка – 0,5 УМЕ;
 • 1 оплодена майка – 2,0 УМЕ;
 • 1 кг. пчели – 5,0 УМЕ;
 • 1 рой – 5,0 УМЕ.

Както се вижда, в качеството на една условна медна единица се приема един килограм пчелен мед, а всички останали пчелни продукти се преобразуват и преизчисляват в условни единици. Разработени са еквиваленти за планиране на продукцията, остойностяване и отчитане на разнородните пчелни продукти.

В «Календарь пчеловода Башкирии» се казва, че пчелин от 150 пчелни семейства се счита за икономически ефективен при производството ( от всяко семейство) по 15 кг. мед, 600 гр. восък и прираст от 5 медни пити и 15 нови семейства. Всичко това, преобразувано в УМЕ, представлява 2 925 УМЕ (по 19,5 УМЕ на пчелно семейство): мед 2 250 кг. (15 кг. мед х 150 семейства), восък 90 кг. (0,6 кг. восък х 150 семейства х 2,5 УМЕ), 750 нови медни пити (5 бр. х 150 семейства х 0,5 УМЕ), 15 семейства (15 семейства х 5,0 УМЕ).

Сега тези коефициенти не означават нищо, тъй като никой не ги употребява. Може би се използват в счетоводните документи, ако такива се прилагат в пчелина. Като вариант, могат да се използват при продажба на пчелни продукти (освен мед): восък, цветен прашец, прополис. В минали години, когато цената на меда е била 350-450 рубли за килограм, е било интересно да се преизчисляват цените на другите пчелни продукти. По този начин, при цена на меда 400 рубли, восъкът излиза по 1000 рубли/кг., прополисът по 4800 рубли/кг., а цветният прашец по 2600 рубли/кг. Цените са съвсем реални, като се има предвид, че всичко това ще бъде продадено на дребно, а не на килограм: някой има нужда от 50 грама восък (за мехлем, например), някой – от 10 гр. прополис (за да го дъвче на малки парченца), а друг – от 100 гр. прашец.

В някои обяви може да се открие мед на цена 70 рубли (дори 50 рубли), но това е цена на едро. Цената на едро и на останалите пчелни продукти е по-ниска: восък – 250-300 руб./кг., прополис – 900-1500 руб./кг., цветен прашец – 500 руб. и т.н. Днес, цената на дребно на меда е в рамките на 200-250 рубли, и прилагането на условните медни единици като че ли намалява цената два пъти. Но при цена на меда 500-700 рубли в интернет магазините, спадът в цената не се чувства особено.

Интересни преобразуващи коефициенти са приети и в Украйна:

 • 1 кг. мед – 1,0 УМЕ;
 • 1 кг. восък – 2,1 УМЕ;
 • 1 кг. цветен прашец – 6,6 УМЕ;
 • 1 кг. прополис – 34,2 УМЕ;
 • 1 кг. пчелно млечице – 394,7 УМЕ;
 • 1 рамка с восъчна основа – 0,5 УМЕ;
 • 1 оплодена майка – 2,0 УМЕ;
 • 1 пчелопакет без рамки – 10,0 УМЕ.
 • 1 пчелопакет с 4 рамки – 14,74 УМЕ;
 • 1 ново семейство – 37,24 УМЕ;

Интересно е от къде идва тази разлика в някои пчелни продукти. От разлика в цените или от друго съотношение в продукциите? На юг лятото е по-дълго и медосборът – по-богат.

Ильшат Асмандияров
http://beebazar.ru/

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *