Влажност в кошера

Влажност в кошера

Влажността в гнездото на люпилото е важна за цялостното здравословно състояние на пчелната колония. Многобройни проучвания са показали, че високото или ниско ниво на влажност на въздуха, оказват влияние върху здравето на пилото и възрастните пчели: или директно, например, при ниво под 50% относителна влажност в килийките с пило, яйцата не се излюпват (Доул, 1976г.), като това е от особено значение за зародишите; или непряко, като предпоставка за развитието на патологии. Така например, при повишаване на влажността от 68% до 87%, до 8% се увеличава изсъхването на пилото, причинено от аскосфероза (варовито пило). Репродуктивните способности на акара Вароа се понижават с увеличаване на влажността. Терморегулирането и сгъстяването на нектара също са тясно свързани с нивото на влажност в кошера (Елис, 2008г.).

По време на периодите без пило, се очакват колебания във влажността и температурата на гнездото. Това се дължи на факта, че относителната влажност е равна на количеството вода, съдържащо се във въздуха, по отношение на максималното количество вода, което се съдържа във въздуха при дадена температура.

През периода, когато се отглежда пило, средното ниво на влажност в гнездото на здрава и силна колония е между 50% и 60%. Рядко се срещат нива под 40% и над 80%. В една силна колония, тези стойности са стабилни и не зависят от околната среда, докато в слабите колонии те следват условията на околната среда. През зимата влажността и температурата са в тясна зависимост от атмосферните условия, с 1-2 часа закъснение, в резултат на инерцията на кошера.

Важен фактор, който влияе на нивото на влажност в гнездото, е размерът на пилото. Той е право пропорционален на нивото на влажност в кошера, което се обяснява с факта, че яйцата и лаврите са силно чувствителни към изсушаване. Тъй като областта с пило се нуждае от висок процент влажност, а на магазините с нектар е необходимо по-ниско ниво на влажност, за да се осъществи изпаряването, се смята, че клетките с пило имат микроклимат със значително по-висока влажност, от тази в цялото гнездо. Това се постига с наличието на пчелно млечице, което има високо съдържание на вода, както и на факта, че пашкулите са хигроскопични и абсорбират вода. В допълнение, пчелите, които се грижат за пилото и покриват рамките, ограничават количеството на изпарения от незапечтаните клетки с яйца.

Смята се, че пчелните семейства регулират влажността активно – чрез вентилация и капчици вода, които изстискват чрез многократно разширяване и свиване на хоботчетата си, или пасивно, чрез наличието на влагопоглъщащи пашкули и източници (нектар).

От практическа гледна точка, нивата на влажност, регистрирани от контролно устройство, в зависимост от сезона, са един много добър показател за състоянието на колонията. Накратко, по време на отглеждането на пило, в една силна колония нивото на влага трябва да бъде стабилно. Периодите без пило са характерни с колебания, които следват колебанията на околната среда с 1-2 часа закъснение. Така че всяко отклонение от тези тенденции е причина за безпокойство.

Мониторингът на влажността в кошера може да предостави много важна информация за пчеларите.

Повечето опитни пчелари ще кажат, че през зимата влагата, а не студът е това, което убива пчелите. Така че, какво може да направи един пчелар, за да помогне на вентилацията на кошера? Указанията са разнообразни, но има две основни идеи. Едната подкрепя подпомагането на проветрението в кошера, като се оставят вентилационни отвори или като се вмъкнат кибритени клечки под ъглите на капака, или като се остави отворът за хранене отворен. Този съвет се дава обикновено от пчелари, които използват кошери с масивни дъна. От друга страна, ако кошерът е снабден с мрежесто дъно, идеята е, че методите за горна вентилация са излишни, тъй като мрежестите дъна действат като долна вентилационна система. Също така се смята, че допълнителната изолация с ватирана материя или масивни покриви са от полза. В зависимост от вида на кошера и околния климат, може да се определи дали се изисква някаква вентилация или топлоизолационна система.

https://pcheli.bg

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *