Здравето на пчелните популации

Здравето на пчелните популации

Нашият път към успешното бъдеще на този въпрос е в критична зависимост от способността ни да изградим устойчиво и ефективно партньорство между широк кръг от участници на много нива във всички страни по целия свят.

Действително, всички заинтересовани страни могат да изиграят важна роля в осигуряването на здраве за пчелните популации и други опрашители за в бъдеще.

Естествено, Комисията на ЕС приема този въпрос, както и собствената си роля за разрешаване на текущите проблеми, наистина много сериозно.

През последните няколко години, комисията е предприела решителни стъпки, за да се опита да установи истинската същност и пълния размер на проблема с намаляването на пчелните популации.

Планирано е скоро да се публикува първия официален набор от данни на ЕС, относно смъртността на пчелните колонии. Това ще бъде международно представително и съпоставимо проучване, изготвено с доброволното сътрудничество на ветеринарните служби на 17-те държави-членки.

Тази инициатива е само една част от цялостната европейска рамка.

Несъмнено, напредъкът е възпрепятстван от редица липси в познанията ни за истинската ситуация – пропуски, на които комисията е посветила голяма част от времето и енергията си, опитвайки се да ги определи правилно, за да се гарантира, че разполага с възможно най-пълната картина.

Върху здравето на пчелите влияят множество фактори. Те включват болестите по пчелите; пчеларските практики; ограничената наличност на ефективни лекарства и фактори на околната среда, като например загуба на местообитания или климатични промени.

Друг фактор, който привлича особено внимание и висока степен на противоречия, е използването на пестициди в земеделското производство.

Нека първо споменем, че ЕС има най-строгата регулаторна система в света за одобрение на пестициди.

Пестицидите могат да бъдат одобрени само когато нямат вредно влияние върху здравето на хората и животните или неприемливи последици върху околната среда. Това разбира се включва липсата на нежелани отрицателни ефекти върху пчелните колонии.

Наскоро бяха засилени изискванията за данни при одобрението на компоненти за пестициди, както и за разрешаването на пестицидни продукти. Засилването включва допълнителни изисквания по отношение на риска, свързан с пчелите.

Това събитие е предшествано от интензивни дискусии с експерти от държавите-членки и Европейската агенция по безопасност на храните.

В допълнение, изискванията бяха предмет на обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, включително и пчеларските сдружения.

Във връзка с тези строги изисквания, се взема под внимание и новата научна информация, публикувана в публичното пространство.

Такъв беше случаят през 2012 г., когато учените публикуват проучване по отношение на влиянието на сублетални концентрации на някои неоникотиноиди върху способността на пчелите да се завръщат в колониите си.

Комисията отговори, като изиска Европейската агенция по безопасност на храните да извърши специфична оценка на четири инсектицида и опасността от тях върху пчелите.

Въз основа на доказателствата, събрани от Европейската агенция по безопасност на храните, беше установено, че тези пестициди представляват риск за пчелите при определени условия.

Комисията предприе незабавни мерки – изправена пред силната опозиция от страна на индустрията и някои държави-членки – и ограничи употребата на тези вещества.

Ангажиментът да се действа въз основа на доказателства е, и ще продължава да бъде основен принцип, заложен в действията на комисията и отговарящ на проблема с пчелните популации.

Този ангажимент ни накара:

  • да назначим компетентна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите;
  • да извършим съфинансирано от ЕС и напълно съгласувано наблюдение;
  • да се проведе обучение на стотици ветеринарни служители за здравето на пчелите;
  • да се финансират ключови научни изследвания в ЕС;
  • да се преразгледа законодателството, свързано с ветеринарните лекарства, прилагани при пчелите.

Комисията се гордее с тези инициативи, но разбира се, има ограничения в това, което може да направи.

Комисията ще продължи да изпълнява пълноценно своята роля, не само в сътрудничество с колегите ни тук, в Европейския парламент. Апелираме към всички, които имат принос в тази област, да продължат да работят заедно за осигуряване на по-добро бъдеще за здравето на пчелите.

 

От Тонио Борг
07 април 2014 Teatro Naturale International n. 4 Year 6
http://www.teatronaturale.com

0 коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *